Abisko

Fem stockholmsbyggmästare bjöd in till parallella uppdrag om utformning av kvarteret Abisko i Norra Djurgårdsstaden. Vårt förslag valdes ut som grund för genomförande. Förslaget var utformat som ett V som öppnade sig mot parklandskapet och där V:s skänklar bildade fasader mot gaturummen intill.
I öppningen mot parklandskapet placerades två hus vars arkitektoniska uppgift var att förmedla kontakten mellan landskap och gård.

Lennart Ericsson Fastigheter valde oss som arkitekt för att rita dessa två hus. Vi fick därutöver i uppgift att i kvarteret samordna de övriga arkitekternas förslag men också att lyfta fram deras särdrag. De två husen i V:s öppning delade vi därefter i två huskroppar innehållande varsin fyrarumslägenhet och där det långsmala rummet mellan dessa utgör en ”gränd” mellan landskap och gård men dessutom tjänstgör som trapphus. Den ena huskroppen omfamnar högst upp den andra så att det där bildas en större lägenhet med en takterrass.

Temat gård/ landskap genomsyrar även lägenheternas uppbyggnad. Vardagsrum/kök och balkong vetter ut mot landskap och kvällssol. Sovrummen vänder sig inåt. Vår erfarenhet är att ungefär hälften av människorna vill ha en sluten balkong med ett tätt räcke och att den andra hälften en öppen för att få in så mycket ljus som möjligt i lägenheten, här finns båda varianterna. Fördelningen blir ett motiv i arkitekturen och skapar varierande utblickar mot parklandskapet från de övriga lägenheterna längre in i kvarteret. De lägre balkongplattorna bärs upp av en pelare i ytterhörnet och de övre hänger i ett stag i motsvarande läge.
Huskropparna är putsade i en mörk plommonfärg (även in mot ”gränden”). Fönster, räcken och sockel av sten har samma mörka kulör för att förstärka karaktären av sammanhållna mörka volymer som sjunker in i landskapet.

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig), Sanna Ridderstolpe (handläggande

Plats:Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Adress:Fågelhundsgatan 6-8
Byggherre:Lennart Ericsson
Omfattning:26 lägenheter
Byggår:2012-2013