Akterspegeln 24

Granne med de berömda stjärnhusen i Gröndal, ligger detta industrihus, även det ritat av Backström och Reinius, och byggt av Olle Engkvist 1946-47. Vi fick av NCC Boende uppdraget att rita om industribyggnaden för bostäder. Huset hade en K-märkt fasad, som vi dock fick addera balkonger och franska fönster till. De utsträckta balkongerna understryker byggnadens längd och riktning ner mot Mälarens vatten. Den ursprungligen höga fönsterbröstningen har hanterats genom uppbyggda golv i två nivåer, med högre rumshöjd i vardagsrummen (284 cm) och ramp upp till den övre nivån (259 cm). Tak och ytterväggar har jämnats av och målats vita, men avtrycken av de motgjutna brädorna syns fortfarande – industrihusets karaktär lever vidare.

Fick Byggindustrins pris Årets Bygge 2005.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) och Magnus Pörner (handläggande)

Plats:Gröndal, Stockholm
Adress:Ormbergsvägen 3-11
Byggherre:NCC
Omfattning:87 lägenheter
Byggår:2002-2004