Ängsnäs

I Ängsnäs Glänta är de befintliga ängarna, med sina uppvuxna träd och södervända gräsängar centralpunkten i områdets gestaltning. Bebyggelsen omfattar cirka 80 bostäder med en variation av bostadstyper. Tvåfamiljsvillor, radhus och låga flerbostadshus organiserar sig runt gläntan, det centrala parkrummet, där gångstråk och siktlinjer skapar öppenhet. I Ängsnäs Glänta bildar husen, trädgårdarna och den gemensamma parken en väl sammanhållen helhet från de stora dragen ned till detaljerna. Det är en modern tolkning av den gamla trädgårdsstaden med välplanerade tomter i balans med de gemensamma ytorna. Trä är det genomgående materialet, där den järnvitriolbehandlade liggande panelen ger en särskild karaktär till området. Materialet återkommer i skärmar mellan husen, i förråd och de låga trämurar som ramar in de gemensamma parkeringsplatserna.

Projektet fick Huddinge Kommuns Skönhetspris 2014.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) och Malin Amneby (handläggare).

Plats:Huddinge, Stockholm
Byggherre:Åke Sundvalls Byggnads AB
Omfattning:cirka 80 bostäder
Byggår:2012-2014