Brommahöjden

Brommaplan har alltid utgjort en av de viktigaste platserna på vägen västerifrån in till staden. Den ursprungliga bebyggelsen ligger i en krans kring trafikrondellen och bortom denna grupperar sig de smala husen utefter trafiklederna som strålar samman i den stora cirkulära platsen – ett förorternas Place de l’Etoile. Men Brommaplans centrumbebyggelse växte och allteftersom den expanderade tappade bebyggelsen kontakten med rondellen som därigenom också förlorade sin arkitektoniska betydelse.

I gränszonen mellan centrumbebyggelsen och smalhusområdet Åkeslund ligger alldeles intill T-banan ett stycke kuperad naturmark som förblivit obebyggd. Norr om denna kulle låg tidigare en parkeringsyta med en vändplan. Vår uppgift var att där pröva en nybebyggelse. Projektet inleddes med en parallell skiss. Tidigare fanns redan ett förslag med en länga utefter Kapplandsvägen anpassad i skala till smalhusbebyggelsen intill men kritiserad för ingreppet, som orsakades i naturen. Vi vände på problemet och föreslog istället ett högt hus som placerades i norrsluttningen alldeles intill vändplanen för att minimera ingreppet på kullen. Vi återknöt nu till Brommaplans ursprungliga stadsplanemönster och orienterade det nya huset direkt till den stora cirkelns mitt. Sexton våningar högt binder det visuellt ihop centrumet med Brommaplansrondellen.

Den befintliga vändplanen fick bli ett stenlagt entrétorg varifrån en trappa leder ned till centrum och en annan upp och förbi kullen där en mindre naturlekplats planerades. Parkeringen löstes som en garageanläggning i två plan vid sidan av torget.

Ett högt hus får mycket av sin karaktär utifrån förhållandet mellan husets höjd och basens yta. Ju högre höjd och ju mindre yta per plan desto smäckrare blir huset, vilket naturligtvis var väsentligt i samspelet med rondellen. Därför innehåller varje våningsplan endast tre lägenheter. Storlekarna varierar mellan två och fyra rum och kök. Planstrukturen är den samma hela vägen upp men en flexibel lägenhetsuppbyggnad gör att fördelningen kan variera från våning till våning.

Husets riktning mot rondellen fick även utgöra utgångspunkten för fasadgestaltningen. Vi lät långfasaderna tillsammans med taket bilda ett upp och ned vänt U-format vitt skal kring byggnaden där skalets fönstersättning formar ett abstrakt regelbundet mönster. Gavelfasaderna gestaltade vi däremot som ett mörkt hål genom huskroppen där den helt glasade ytan framför balkongerna förstärker djupet.
De som på morgonen reser in, eller på kvällen ut från staden möter den lågt stående solen som speglar sig i de glasade gavlarna. De olikfärgade inslagen i glaset hjälper och berikar ljusets reflexer.

Läs mer om projektet i Arkitektur 8-2008 eller på DN.se.

Foto: Åke E:son Lindman

Ansvarig arkitekt: Per Johanson

Plats:Brommaplan, Stockholm
Adress:Kapplandsvägen 6
Byggherre:NCC
Omfattning:44 lägenheter
Byggår:2007-2008