De Gamlas Vänner

Projektet består av fyra hus längs med Gamla Tyresövägen i Enskede, inte långt ifrån dess korsning med Sockenvägen och huvudentrén till Skogskyrkogården. Husen vänder sin kortsida mot gatan för att ge så mycket kontakt som möjligt med skogsbacken ovanför. På gatans motsatta sida finns en 1½-plans villabebyggelse med branta tak. Tre- till fyravåningskalan ansluter dock mer till flerbostadshusen i korsningen, samt äldreboendeanläggningen och bostäderna på granntomterna. Punkthusen innehåller tre lägenheter per plan, utom i det översta planet med två lägenheter som dras in från gatan och därmed får stora terrasser. Delar av parkeringen ordnas i ett garage under de två husen i mitten, resterande på mark. Fasaderna utförs med 3 mm varmförzinkat plåt med tydlig horisontell mönsterverkan. De större fönstren utförs fasta med stålram och glas i liv med fasadplåten, vilket kontrasteras med betsade och oljade fönster i djupa fönsternischer.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) och Magnus Pörner (handläggande)

Publicerat i Arkitektur (6-2012). Projektet nominerades till priset Årets Stockholmsbyggnad 2013 av Stockholms Stad.

Foto: Åke E:son Lindman

Plats:Enskede, Stockholm
Adress:Gamla Tyresövägen 351 A-D
Byggherre:Reinhold Gustafsson/PEAB
Omfattning:44 lägenheter
Byggår:2010-2012