Dorabella / Nattpappan

I det låglänta partiet invid Bällstaån har sex något egna typer samlats vid vattnet i den nya parken. Vissa sträcker sig ut över parken för att blicka längs ån, andra är mer tillbakadragna. Inemellan husen blir gårdarna en del av parkrummet.

Projektet startade som ett samarbete mellan Einar Mattsson och Veidekke, men delades senare upp i Nattpappan och Dorabella.

Glasens vinkling på de konsekvent västvända balkongerna skärmar trafikbullret från Ulvsundaleden och järnvägen på andra sidan ån utan att reflektera det vidare till bostaden bredvid.

Miljöklassning: Lågenergibyggnad enligt ”TellHus” och märkta med ”Svanen”.

Ansvariga arkitekter: Stefan Forslund och Per Johanson.

Plats:Mariehäll, Stockholm
Adress:Annedalsvägen 22 / 26
Byggherre:Veidekke / Einar Mattsson
Omfattning:68 lägenheter + 69 lägenheter
Byggår:2010 - 2012