Fredsfors

Platsen där Bällsta bro knyter samman Sundbyberg med Stockholm över Bällstaviken har alltid haft en speciell laddning. Det flacka Sundbybergs-landet möter branta sluttningar och bergsplatåer på Mariehällssidan. Fragment i form av äldre industribebyggelse finns på båda sidorna om vattnet. Området är kraftigt bullerstört. Strax söder om Bällsta bro ligger kvarteret Fredsfors på två höjdplatåer.

Ur beskrivningen till vårt tävlingsförslag:
”Då jag kom dit första gången gick jag upp på den nedre av platåerna, vände ryggen mot bergslänten bakom och tittade ut mot Sundbyberg. Klättrade sedan upp på den övre platån och gjorde om samma procedur. Framför mig låg stadens hela utbud av restauranger, biografer, butiker etc . Bakom mig låg ett förortsområde lite på deken; valet var lätt. Jag ville öppna upp området mot Sundbyberg.”

Åtta hus ligger grupperade i en solfjäderform riktad mot Sundbyberg och Bällstavikens vatten. Varje hus består av två huskroppar på ömse sidor om en gränd glasad i båda gavlarna – trapphuset. Huskroppens mått hämtade vi från några befintliga smalhus i bakgrunden. Bilarna ryms huvudsakligen i ett tvåvåningsgarage under den övre platån.

Trafikbullret utgjorde naturligtvis ett stort problem. Krav: högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde, utanför fönster till minst hälften av boningsrummen (köket oräknat) i varje lägenhet.
Principlösning:
Framför balkongdörren till vardagsrummet placerar vi en glasad skärm i princip vinkelrät mot fasaden som tillsammans med motsvarande skärm vid huset intill skyddar vardagsrummets fönsterdörr, fönstret i sovrummet intill samt balkongen mot trafikbuller. Hälften av rummen i lägenheten (vardagsrummet och ena sovrummet) ligger då skyddade.

Husens putsas. I den främre raden är de framskjutande huskropparna vita och de tillbakadragna mörkt grå – de vita syns tydligt, de mörka sjunker in i bakgrunden. Den bakre, övre raden är röd i sin helhet. Färgen anknyter till det röda teglet på de befintliga smalhusen längre in i Mariehäll. Mörka fönstersnickerier bildar tillsammans med plåtbröstningar i samma färg hål i muren. Spelet mellan hålens storlek och murens tyngd ger huskroppen dess lätta skala.

Balkongerna bakom solfjäderns glasade skärm utgör den scen som boendet äger rum på. Ofta är det vackert, någon gång fult men alltid mänskligt.

Foto: Åke E:son Lindman

Ansvarig arkitekt: Per Johanson

Plats:Bromma, Stockholm
Adress:Mariehällsvägen 8
Byggherre:Besqab och Skanska
Omfattning:192 lägenheter
Byggår:2003-2005, 2007-2009