Islandstorget

Projektet vid Islandstorget består av tre karaktärer som vänder sig mot tre olika gaturum.

Längs Blackebergsvägen relaterar tegelvolymernas tyngd till den befintliga skolbyggnaden och gatan fungerar som områdets ryggrad. En fyra- och sexvåningsskala flätas samman i en skulptural upprepning med riktning ner mot vattnet.

Längs Zornvägen anpassas de tre huskropparna efter gatans kurvatur och lutning. Genom en terrassering av de översta planen skapas ett intressant volymspel och avslutet mot Södra Ängbys villaområde blir väl omhändertaget.

Husvolymerna längs Nya Gatan har ett mer lugnt uttryck och regelbunden fönstersättning. Här är det istället livet utanför huset – på uteplatser, balkonger och gata – som är det centrala.

Plats:Islandstorget
Adress:Blackebergsvägen, Zornvägen, Nya Gatan
Byggherre:Abacus
Byggår:2018
Omfattning:Ca 200 lägenheter, förskola, lokaler, parkeringsgarage