Kapellbacken

Likt häktor i ett blixtlås flätar den nya bebyggelsen samman natur och stad. Kapellbackens grönska möter gaturummet i ett omsorgsfullt bearbetat gränsland.

Blixtlåset består av fem flerbostadsvillor placerade i Kapellbackens slänt. Varje hus är sammansatt av två volymer – en femvåningsvolym och en fyravåningsvolym. Förutom höjdskillnaden är dessa förskjutna till varandra i plan. Sammantaget skapar förskjutningen i plan och skillnaden i höjd ett intressant volymspel som ger karaktär till gatan.

Volymen längst norr ut lösgör sig i riktning från de andra, blixtlåset liksom öppnas en aning och en platsbildning i relation till Carlavägen skapas. De övriga husen sitter samman i par om två, med ett delat p-garage under den gröna gården. Mellan byggnaderna skapas så växelvis halvprivata bearbetade gårdsrum, växelvis orörda slänter.

Bakom de nya husen reser sig Kapellbackens höjd med tillhörande grönska. Husets lägre volym, fyra våningar, möter Norra Stationsgatan och den befintliga bebyggelsens skala. Den högre volymen, ligger något tillbakadragen. Eftersom volymerna ligger inskjutna i topografin minskar höjderna upp mot kullen till tre respektive fyra våningar och underordnar sig där den befintliga vegetationens skala.

Läs juryns motivering här.

Plats:Kapellbacken, Eskilstuna
Byggherre:Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB
Omfattning:ca. 60 lägenheter
Byggår:Ej fastställt