Magelungens strand

Den övergripande idén med gestaltningen syftar till att förstärka det befintliga landskapets kvaliteter och bilda en sammankopplande urban länk mellan Farsta och Fagervik. Genom att skapa ljus, liv och rörelse på en plats som idag är ödslig, förstärks kopplingen mellan Farsta och Fagervik. Tomten är placerad i en nord-sydlig dalgång som sträcker sig från Magelungen upp mot Magelungsvägen.

Två stora byggnadsvolymer orienteras i det stora landskapets riktning. Den ena byggnaden ligger snedställt mot Magelungsvägen nere i dalgången. Den andra volymen placeras direkt mot gatan där hörnlokal, stora upplysta fönster och bostadsentréer mot gatan bidrar till att göra Magelungsvägen till ett urbant stråk. De boendes direkta kontakt med gatan syftar till att uppmuntra och förenkla gång, cykling och kollektivt resande. Mellan de två byggnadsvolymerna skapas ett tydligt gårdsrum och en förlängning av dalgången. Med det soliga läget mot söder och närheten till sjön Magelungen blir gården med sin natur- och parkmiljö en samlande mötesplats för de boende. Platsens höga naturvärden bevaras genom att många träd sparas och att gårdens gestaltning anpassas till den befintliga naturmarken och topografin.

Inskjuten i det västra huset ligger en förskola som svävar ovan mark med entréer från två sidor och en landgång som mynnar på kullens krön. Garage placeras i två plan under huset längs med Magelungsvägen. Byggnaderna inhyser 148 lägenheter som fördelar sig mellan tvåor, treor och fyror.

Plats:Magelungen
Byggherre:Erik Wallin
Byggår:
Omfattning:148 lgh