Margretero

Vid Bällstabrons fäste i Stockholm på gränsen till Sundbyberg ligger kvarteret Margretero.

Projektet omfattar fem smala huskroppar. En längre mot Bällstavägen innehållande bostäder, lokaler och förskola, en radhuslänga mot vattnet och tre kortare bostadslameller på gården. Den östvästliga riktningen i de högre flerbostadshusen släpper ner kvällssolen och behåller en visuell kontakt till ålandskapet.

En sammanhängande grundplatta för hela kvarteret hanterar de svåra geotekniska förutsättningarna. På plattan under ett gårdsbjälklag ligger kvarterets parkeringsplatser.

Arkitekter: Per Johanson, Stefan Forslund (ansvariga) och Stina Johansson (handläggande).

Plats:Mariehäll, Stockholm
Adress:Bällstavägen 1
Byggherre:Besqab och Einar Mattsson
Omfattning:122 lägenheter, 12 radhus, förskola och lokaler
Byggår:2011-2013