Mattisborgen

Kvarteret är delat mellan tre byggherrar, där NCC arbetat med den västra delen och Folkhem och Q-gruppen med den östra. NCCs del innehåller ett högt hus som avslutar området mot nordväst. Folkhem/Q-gruppens del består av två byggnadsvolymer, där ett rätblock om fem våningar plus en souterrängvåning placeras längs ån i norr och en L-formad volym i fyra våningar sluter kvarteret söder om denna. Gården öppnar sig mellan de två volymerna med en storskalig trappa och utblick över hamnbassängen. Ett garage förläggs under gården och innehåller 33 bilplatser.
Bebyggelsen består av radhus staplade ovanpå varandra och som har sina entréer mot gården, de övre på svalgångar.
I anslutning till trapphusen finns även enplanslägenheter.
Fasaderna gestaltas med tydliga utsidor mot omgivande gator och ån, där radhusets tvåvåningsskala ger stor variation med dörrhöga upprepade svarta fönster i de svarta betongelementen. Insidan mot gården kläs i sin helhet med svartmålat trä, med trävita fönster och vindfång på svalgångar.

Radhuslägenheten är framtagen av White i ett tidigare Folkhem-projekt.

Projektet nominerades till priset Årets Stockholmsbyggnad 2013 av Stockholms Stad

Foto: Åke E:son Lindman

Arkitekter: Per Johanson, Magnus Pörner (ansvariga) Lars Kockum (handläggande)

Plats:Mariehäll, Stockholm
Adress:Pippi Långstrumpsgata 37-39
Byggherre:Folkhem, Q-gruppen
Omfattning:47 lägenheter
Byggår:2011-2012