Metropolitan

Metropolitan är som namnet antyder ett hus som strävar efter att förlänga staden bortanför Luthagsesplanaden. Byggnadsvolymerna inrättar sig till de omkringliggande byggnadernas riktlinjer och skala och definierar det landskapsrum som sträcker sig längs Fyrisån. För att ytterligare stärka kopplingen till centrala Uppsala är huset av tegel liksom Domkyrkan som sticker upp i den andra änden av grönskan längs Fyrisån.

Arkitekter: Per Johanson och Cornelia Thelander (ansvariga), Charlotte Larsson och Susanna Dahl (handläggande), Cornelia Lindlöf, Alexander Aderklint

 

Plats:Fyrisån, Uppsala
Byggherre:NCC
Omfattning:69 lägenheter + 180m² lokaler
Byggår:2015-