Metropolitan

Under våren 2012 inleddes det parallella uppdaget för kvarteret Heimdal. Tre arkitektkontor med ramavtal hos NCC bjöds in att delta i uppdraget, som har genomförts i samverkan mellan fastighetsägarna NCC och Masmästaren, samt kontoret för samhällsutveckling i Uppsala kommun. De tre arkitektkontoren var Arkitektmagasinet, White och Joliark. I november 2012 blev det klart att vi är de som får rita vidare på NCCs del med bostäder i två huskroppar med tegelfasader.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig), Charlotte Larsson och Susanna Dahl (handläggande)

 

Plats:Fyrisån, Uppsala
Byggherre:NCC
Omfattning:69 lägenheter + 180m² lokaler
Byggår:2015-