Munktellstaden

Verkstadsbyggnader i kraftfull skala, raka hårdgjorda gator och vackert tegel präglar Munktellstaden i Eskilstuna. Den nya bebyggelsen relaterar till platsens särdrag samt tillför en ny årsring med attraktiva bostäder, en förskola och lokaler.

Inom den stränga planstrukturen tillåts en variation av bostadstypologier. I en stramt hållen form varierar byggnadshöjder, fönstersättningar och uttryck. Husen kläs i naturliga och äkta material såsom tegel, galvaniserad plåt och cortén. Materialval och utförande relaterar till platsens industrikaraktär.

Gatorna ges hårdgjord karaktär och utformas enligt shared space princip där bilar kör långsamt och områdets barn kan leka. I kontrast är bostadsgårdarna grönskande och lummiga. Här är det växtligheten som rår och det mjuka inre tillsammans med det hårda yttre associerar till Munktellstadens stora hallbyggnader.

Publika lokaler placeras utmed Verkstadsgatan och i anslutning till det nya brofästet.

Plats:Munktellstaden, Eskilstuna
Byggherre:Eskilstuna kommunfastigheter
Omfattning:Ca 400 lägenheter, studentbostäder, förskola, lokaler, parkeringsgarage
Byggår:Ej fastställt