Norra Tyresö Centrum

Vinst i markanvisningstävling tillsammans med Småa.

Projektet i Norra Tyresö centrum består av skulpterade bostadsvolymer med terrasseringar, nischer och en varierad gatufasad. Förslaget är en slags moderna townhouses – fyra trespännare kring ett halvt kvarter med lokaler i markplan och radhus med takträdgårdar på taken.

Gavelfasaden mot Tvärgatan friläggs och gårdens grönska tillåts sippra ner och möta gatan. Den frilagda gaveln annonserar kvarteret och mötet med centrum. Den skapar ett tydligt motiv i den nya stadsdelen och blir till ett landmärke att orientera sig kring.

Plats:Norra Tyresö Centrum, Tyresö
Byggherre:Småa
Byggår:2016 -
Adress:Simgatan, Rimfrostgränd, Regnbågsgatan
Omfattning:38 lägenheter och 9 radhus (etagelägenheter), 3 lokaler