Notskriften

Förutom att vi har övergripande gestaltningsansvar för hela Västra Munktellstaden, ritar vi själva ett av kvarteren i området på uppdrag av Reinhold Gustafsson Förvaltning. Kvarteret Notskriften ligger precis bredvid det historiska Munktellområdet, den vackra Eskilstunaån och den nya gång- & cykelbro som kopplar Munktell till Eskilstuna centrum. Projektet Notskriften består av två huskroppar som i uttryck både knyter an till platsens industrihistoria och bidrar med ett nutida tillägg.

I grunden är strukturen väldigt enkel –  två på varandra staplade etage fyror där bostaden i markplan har en liten trädgårdstäppa och bostaden ovanpå har en stor privat takterrass. Ett mer intrikat system skapas genom spegelvändningar av lägenheter och ett svärdshugg rakt genom volymen. I detta svärdshugg leder en trappa upp från gatan till entrébalkongen på gårdssidan. Från det interna hiss- och trapphuset når man gavellägenheterna, vilka bryter från grundstrukturen. På gaveln finns istället för etage fyror rymliga enplans fyror som orienterar sig mot vattenutsikten.

Plats:Västra Munktellstaden, Eskilstuna
Byggherre:Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB
Byggår:2017 -
Omfattning:35 lägenheter + en lokal