Nybodahöjden

Ur utställningskatalogen Bygga Bo 98

Tradition och förnyelse, Paul Hedqvists arv.

Så långt jag kan minnas tillbaka har de smala tegelhusen uppe på Nybodahöjden utgjort ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden. Då jag för många år sedan för första gången gick upp i området överraskades jag av den lummiga parken och rikedomen i arkitekturen. Fristående genombrutna tegelmurar formade tillsammans med husen kvadratiska gårdar i stram upprepning men med ständigt skiftande motiv. De stora träden vandrade oberoende av gårdsbildningar och kvartersstruktur genom området. Bebyggelsen projekterades 1936 av arkitekten Paul Hedqvist.

Med tiden har emellertid landskapet radikalt förändrats. Ett trafikmaskineri har vuxit fram kring höjden, isolerat denna från omgivningarna och förvandlat stora delar av den till en extremt bullerstörd zon. Vår uppgift blev att för NCC:s räkning rita de bostadshus som skulle ligga mot trafiklederna på Nybodahöjdens västra sida.

Vi formade då bebyggelsen som en ram kring parken för att skydda denna mot trafikbullret. Bostadens plan organiserades så att trafikstörningarna eliminerades – kök/vardagsrum ut mot trafiklederna; sovrum, balkonger, uteplatser och entréer in mot parken. Det blev trångt utefter den inre fasaden men också livfullt. Den smala balkongen skjuter långt ut i parken för att fånga solljuset. Den snedställda skärmen i balkongens bakkant sträcker sig in i lägenheten för att förmedla kontakt mellan parken och kök/vardagsrum i bostadens inre.

Hustypen som vi kommit att kalla ”stadsradhus” förekommer i två varianter. I den ena ligger två mindre lägenheter ovanpå varandra. I den andra ligger en större etagelägenhet ovanpå en mindre lägenhet. I denna kan man se möjligheter till olika boendealternativ; t.ex. en arbete–boende gemenskap med kontoret eller praktiken i bottenvåningen och bostaden ovanpå, en generationsbostad med farmor eller tonåringen på väg ut i livet en trappa ned, men alternativet kan också vara två helt skilda lägenheter.

En väsentlig utgångspunkt i vår projektering var Paul Hedqvists arkitektur men en upprepning är varken önskvärd eller möjlig; tiden som gått har förändrat förutsättningarna, trafikbullret har givit den nya bebyggelsen en tydlig uppdelning i en utsida mot trafiken och en insida mot parken, hantverksmässigt byggande har ersatts av en industriell tillverkning med montering av färdiga byggnadselement, nya boendeformer avspeglar sig naturligtvis också i arkitekturen. Men den övergripande målsättningen att skapa bostäder med hög kvalitet för människor i de vanliga inkomstklasserna var lika viktig för oss som för 30-talets arkitekter.

Vi har sett det som en väsentlig uppgift att lyfta fram parken och att anpassa oss till de befintliga husens skala. Men vi anser det också vara nödvändigt att tydliggöra vad som är nytt och vad som är gammalt. Det är alltför ofta man ser en ny bebyggelse som i ett missriktat hänsynstagande anpassats så att man inte kan urskilja de ursprungliga byggnaderna.

Ansvarig arkitekt: Per Johanson

Plats:Nybodahöjden, Stockholm
Byggherre:NCC
Omfattning:48 lägenheter
Byggår:1998