Perstorp

I den kraftigt sluttande slänten ner mot Perstorpsvägen och med fin utsikt över Drevviken står tre lamellhus placerade. Gavlarna möter på den nedre nivån Perstorpsvägen och kvartersgatan på den övre och har entréer från båda nivåerna. Varje hus består av två huskroppar som i höjd trappar nedåt och följer sluttningen. För att ytterligare förstärka kopplingen till sluttningen har varje huskropp ytterligare en trappning som möjliggör takterrasser. För att förbättra utblickarna mot Drevviken är huskropparna aningen förskjutna i förhållande till varandra. Detta hjälper också till att tydliggöra de två husvolymerna.

I det bästa solläget i sydväst har husen balkonger medan nordostfasaderna är mer slutna.

Mellan husen bevaras så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken. Husen inrymmer ca 100 lägenheter i varierande storlekar.

Plats:Perstorp, Stockholm
Byggherre:Viktor Hansson
Omfattning:ca. 100 lägenheter
Byggår:Ej fastställt