Rackarbergen

Lennart Ericsson Fastigheter bjöd tillsammans med staden in till parallella uppdrag om en tillbyggnad till deras befintliga byggnad utefter Ringvägen i kvarteret Rackarbergen. I uppdraget ingick även att ersätta den provisoriska trätrappan med en permanent förbindelse upp till Södersjukhuset. Vi vände på problemet. Trappan upp till en av Söders viktigaste målpunkter var huvudsaken. Husets uppgift var att stödja denna rörelse. Genom att ge trappan en rak sträckning på skrå utefter sluttningen riktad mot Södersjukhusets entré kunde den i princip följa markens lutning. Den börjar vid Ringvägens övergångsställe och landar vid portiken i Svenska bostäders nybyggnad uppe på platån. Intressant är då att riktningen är den samma som den öst-västliga gaturiktningen på andra sidan Ringvägen. Trappan får därigenom karaktär av gatuförbindelse som knyter samman kvarteren på ömse sidor om Ringvägen. Det nya huset bildar fasad mot denna gatuförbindelse. Sett från Södersjukhusets huvudentré kan man tydligt utläsa hur husets riktning och volym kopplar till högdelen på Rosenlunds sjukhus på andra sidan Ringvägen. Bostadshuset, tio våningar högt mot Ringvägen och sex våningar mot sjukhuset, innehåller 29 hyresrätter och en butikslokal mot Ringvägen. Länken mellan bostadshuset och den befintliga bebyggelsen rymmer garage i bottenvåningen och en lokal i våningen ovanpå. Ovanpå lokalen finns en terrass för de boende som anknyter till den befintliga marken i sluttningen. Mötet mellan de två riktningarna utgör den arkitektoniska utgångspunkten för utformningen av bostadshusets entréhall. Vi valde ett hårdbränt klinkertegel som kan gå ända ned i backen utan att frysa sönder. Teglet hittade vi i ett tegelbruk i norra Tyskland. Balkongerna ligger indragna i husets volym och deras väggar och tak kläs av ek med en ljudabsorbent bakom. Balkongräcken av glas varieras med murade räcken i ett subtilt diagonalt mönster över fasaden mot trappan.

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) och Malin Olsson (handläggande)

Plats:Södermalm, Stockholm
Adress:Ringvägen 50
Byggherre:Lennart Ericsson
Omfattning:29 lägenheter
Byggår:2011-2013