Stora Sjöfallet 2

Bebyggelsen består av två huskroppar placerade utefter Husarviken. Varje lägenhet öppnar sig mot Husarvikens vatten och Norra Djurgårdens grönska. Lägenheterna utgör i princip radhus staplade på varandra, små lägenheter i suterrängnivån som nås via en entrékorridor i bakkanten, större lägenheter i ett plan i gårdsnivån samt etagelägenheter med takterrass som nås från en loftgång, allt sammanbundet med hiss från den gemensamma entrén som ligger mellan husen.

Balkongerna utgör arkitektoniskt integrerade delar av huskroppen. De förmedlar kontakten mellan husets interiör och parklandskapet utanför. Lägenhetens storlek och utbredning i plan och höjd avslöjar sig i balkongfasadens indelning och blir därigenom ett motiv i arkitekturen. Även taket utgör en del av huskroppen och utformas som ett veckat system där bjälklaget snittas och viks upp som flikar riktade mot solen för att fånga energin från denna men också för att förmedla ljuset ner i bostaden och bilda utgång till takterrasserna. Loftgångarna mot gården ses som en separat konstruktion. Den inre delen av loftgångarna ses som en mer privat entrébalkong medan den yttre delen består av gallerdurk som markerar ett gångstråk som fortsätter i trappor ner till gården.

Läs mer om projektet på ArchDaily, BauNetzArchilovers, Divisare, Designboom eller Thisispaper. Publicerat i Arkitektur 2017-8 och Tidskriften RUM 2017-1.

Miljöklassning: Miljöbyggnad Silver, energianvändning 54,5 kWh/m2 A-temp/år

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) Cornelia Lindlöf, Charlotte Larsson, Susanna Dahl, Lars Kockum, Elin Rosenberg, Stina Johansson, Amanda Hedman

Plats:Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Adress:Husarviksgatan 16
Byggherre:Byggandsfirman Viktor Hanson
Omfattning:30 lägenheter
Byggår:2014 - 2016