Tappen

Projektet består av två byggnadsvolymer uppbyggda kring samma tydliga lägenhetsstruktur. Den högre volymen som ligger mot gatan har en fasad bestående av ”dockskåp” – generösa balkonger i två etager som återspeglar lägenheternas innehåll.
Volymen som ligger mot gränden är lägre och har en mer småskalig karaktär med uteplatser i en lägre nivå mot gatan. På gårdssidan knyts de två byggnaderna samman av ett system av svalgångar. Dessa nås via friliggande trapphus som på väg upp växelvis leder till det ena eller det andra huset.

Arkitekter: Per Johanson (ansvarig) Stina Johansson och Amanda Hedman (handläggande).

Publicerat i Rum (11-2014), Dezeen, ArchDaily, Designboom, Domus.

Nominerat till Bostadspriset 2015. Läs juryns motivering här.

Plats:Annedal, Stockholm
Byggherre:Reinhold Gustafsson Förvaltning
Byggår:2012-2014
Adress:Tummelisas gata
Totalentreprenör:HMB Construction
Omfattning:44 lägenheter