AGA Norlic, ny koldioxidanläggning

Ny industribyggnad för produktion av flytande koldioxid.

Anläggningen tillvaratar restprodukten koldioxid från etanoltillverkningen i Agroetanols fabrik intill och upparbetar råvaran till en färdig produkt i form av renad flytande koldioxid.

Arkitekter: Hans Linnman (ansvarig) och Tobias Wallin

Plats:Händelö, Norrköping
Byggherre:AGA-Linde
Omfattning:800 m²
Byggår:2014