Octapharma B49-B57

Octapharma tillverkar medicinska produkter utifrån blodplasma. Fabriken består huvudsakligen av fem sammanlänkade byggnader, med produktionslokaler i tre våningar i den högre delen, och två våningar i den lägre delen. Under dessa finns en våning med servande lokaler. Ovanför produktionen ligger två våningar teknik och fläktutrymmen. Den farmaceutiska miljön ställer höga krav på luftomsättningar i lokalerna, för att skydda såväl produkter som anställda. Det tillsammans med all annan avancerad teknik ger stora installationsutrymmen ovan undertaken. I regel har man c:a 1,3 m över undertaket för detta och i delar av fabriken är det så installationstätt att man bygger installationerna direkt efter 3D-modellen i datorn, då konventionella planritningar inte räcker till. De flesta lokalerna i fabriken är renrumsklassade för farmaceutisk produktion, i klasserna A-D, där A utgör den renaste klassen närmast tillverkningen och B, C och D är miljöer där anställda i olika grad får vistas. I fabriken finns även ett kontor kopplat till produktionen. Vi har under lång tid arbetat med ombyggnader av olika delar av produktionen och dess kontor, där vi uppfyllt de stränga krav som ställs på läkemedelsindustrin i kombination med de krav på god logistik som krävts för produktionen. Ett av de senare tilläggen är en fläktvind om två våningar med glaspaneler som fasad på en av byggnaderna.

Arkitekter: Hans Linnman (ansvarig) Helen Johansson, Cornelia Thelander (handläggande)

 

Plats:Hornsberg, Västra Kungsholmen
Adress:Elersvägen 40
Byggherre:Octapharma
Omfattning:c:a 27.000 m²
Byggår:2001-