Octapharma B53-B54 adlab

Octapharma hade sin svenska verksamhet utspridd i flera byggnader på västra Kungsholmen tidigare. De ombyggda husen samlar ihop verksamheten i två byggnader som ligger granne med den egna läkemedelsfabriken, och förbinder dem med en gångbro till densamma. De två tegelbyggnaderna om fyra våningar har byggts på med ytterligare två glasade kontorsvåningar, samt en indragen fläktrumsvåning.
Huset närmast vattnet hade utfackningar i fasad, i vilka vi satt in grågröna glasbröstningar och ökat andelen fönster. Den delen rymmer kontor, medan tegelhuset med mindre fönsteröppningar rymmer forskningslaboratorier. De uppglasade kontorsfasaderna ger nu fantastisk utsikt över Ulvsundasjön.

Arkitekter: Hans Linnman (ansvarig) Magnus Pörner (handläggande)

Plats:Västra Kungsholmen
Adress:Elersvägen 40
Byggherre:Octapharma
Omfattning:6960 m2 varav 2690 m2 nybyggnad
Byggår:2003-2005