Stora Bryggeriet

Projektet grundar sig på att Octapharma har vuxit ur sina lokaler på Västra Kungsholmen, med fabrik, kontor och forsknings- laboratorier. Granne med dessa ligger det så kallade Stora Bryggeriet, som uppfördes 1890-1891. Bryggeriet hade sina glansdagar 1895-1910, men gick sen i konkurs. Byggnaden och dess fastighet förvärvades 2009 från Index Estate och med den fick även logistiken på tomten bättre förutsättningar. Bryggeriet har en blandad konstruktion, men eftersom stora delar är en träkonstruktion, lämpar den sig inte för läkemedelstillverkning och Octapharma har istället valt att förlägga sitt nordiska huvudkontor här. Komplexet inrymmer förutom kontor även mötes- och konferensavdelningar, omklädningsrum, lager och matsalar. Bryggeriet har en blå kulturhistorisk klassificering, vilket ger den högsta skyddsvärde. Vi har varsamt tillsammans med en antikvarisk expert och i samråd med Stadsbyggnadskontor och Stadsmuseum renoverat huset, som vid förvärvet var i extremt dåligt skick, då stora delar stått tomma under många år. Fasaden har fått renoverats tegelsten för tegelsten med hög noggrannhet. Varefter kunskapen om byggnadernas kulturvärden växt fram har helheten fått anpassats. Med den nya verksamheten kommer byggnaderna återfå sin forna glans.

Arkitekter: Hans Linnman och Cornelia Thelander (ansvariga), Helen Johansson, Charlotte Larsson, Tobias Wallin och Susanna Dahl

Arkitekt inredning och landskap: White

Publicerat på ArchDailyDomusArchitizerDesignboom och Divisare. Nominerat till ROT-priset och Årets Stockholmsbyggnad 2015.

Plats:Hornsberg
Adress:Lars Forssells gata
Byggherre:Octapharma
Omfattning:7400 m²
Byggår:2008-2014