Pfizer

Tillbyggnad av ny produktionsanläggning och ombyggnad befintlig.

Pfizer är världens största läkemedelsbolag med över 100 fabriker värden över.

Strängnäsfabriken är en.

I tillbyggnaden ska bla.vaccin  produceras, renhetsklass D

Tillbyggnaden omfattar ca 520 m

Plats:Strängnäs
Adress:Mariefredsvägen
Byggherre:Pfizer
Omfattning:ca 1000 kvm
Byggår:2014