Organisation

Joliark är ett arkitektkontor baserat i Stockholm. Vi arbetar i första hand med projektutveckling och genomförande av stadsplanering, husbyggnad och inredning med syftet att utveckla den fysiska miljön med arkitektoniska kvalitéer. Joliark ab ägs av Per Johanson, Helen Johansson och Cornelia Thelander. Kontoret bildades 1972 kring 1:a priset i en nordisk arkitekttävling om utformning av Vanda centrum utanför Helsingfors.

Vi vill driva projekten i mindre arbetsgrupper där alla får och förväntas ta ansvar. I ett öppet samtal där alla kan delta kommer de avgörande argumenten fram. Varje arbetsgrupp är unik och ger sitt avtryck på projektet. I genomförandeskeden är projektorganisationen tydligt definierad i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Hos oss ska alla kunna utvecklas och det ges kontinuerligt möjlighet att ta större ansvar som kan ge ökad delaktighet i verksamheten.