Om oss

Joliark bedriver konsultverksamhet inom arkitektbranschen med inriktning på stadsplanering, nybyggnad och ombyggnad. Bland våra uppdragsgivare finns bygg- och fastighetsbolag, kommunala bostadsbolag, myndigheter och privata företag.

Utöver en gedigen kunskap om stads- och boendemiljöer har Joliark en närmast unik spetskompetens i projektering av medicinsk industri. Vi arbetar med allt ifrån de enklaste program till komplexa system. Stadsplanering, kontor, serviceverksamheter, handel och industrier är exempel på uppdrag vi hanterar.

Oavsett projekttyp ligger vår drivkraft i skapandet av goda miljöer med arkitektoniska kvaliteter. Varje projekt börjar med en analys av de fysiska förutsättningarna och vilka behov som behöver uppfyllas. Därefter leder vi den kreativa processen mot våra och beställarens gemensamma mål. Med en välförankrad stark idé finner vi projektets själ, löser specifika problem och kan tillföra oanade värden.

Vi arbetar i mindre grupper där varje arbetsgrupps unika sammansättning ger sitt avtryck på projektet. Vi tror på en öppen dialog och högt i tak, då kommer de avgörande argumenten fram. I genomförandeskeden är vår projektorganisation väl definierad i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Vi är vana att arbeta med certifiering i Miljöbyggnad.

Joliark grundades år 1972 under namnet Johanson Linnman arkitekter. Företaget har sedan starten haft sin bas i Stockholm och ägs idag av Per Johanson, Cornelia Thelander och Helen Johansson. I bolagets ledningsgrupp sitter även Annika Högsander och Sandra Ström.